Writer
Safiya Khairi
Illustrator
Duria Qazi
ISBN
969-550-026-9